Slovná zásoba: Deň matiek

8. mája 2018

Blíži sa Deň matiek a preto vám prinášame slovnú zásobu na túto tému 🙂

 

Slovná zásoba: Deň matiek

 

Mother’s Day Deň matiek loving milujúca, láskavá
beloved [biˈləvid] drahá, milovaná compassion [kəmˈpæʃən] súcit
mom, mum maminka affection [əˈfekʃən] náklonnosť
official holiday štátny sviatok supportive podporujúci
kisses pusy protective ochraňujúci
hugs objatia advise radiť
care opatrovať raise sb. vychovať niekoho
caring opatrovateľ gift darček
patience [ˈpeɪʃəns] trpezlivosť flowers kvetiny
patient [ˈpeɪʃənt] trpezlivá thanks poďakovanie
tenderness neha congratulations blahoprianie
tender nežná visit návšteva

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂