10. Mini lekcia

12. júna 2024

10. Mini lesson: 
Ako povedať: Keby som sa bol viac učil, spravil by som skúšku. 
 

The condition is used to express regrets, a hypothetical situation that did not happen in the past and its probable result.

Podmienka sa používa na vyjadrenie hypotetickej situácie, ktorá sa nestala v minulosti, a jej pravdepodobného výsledku alebo ak niečo z minulosti ľutujeme. 
 
Examples/Napríklad

If I had studied more, I would have passed the exam. 
Keby som sa bol viac učil, spravil by som skúšku.

I would have got the job if I had come on time. 
Bol by som dostal tú prácu, keby som prišiel načas.

If we hadn´t moved, we wouldn´t have met Mary.
 Keby sme sa neboli presťahovali, nestretli by sme Mary.
 
TranslatePrelož si

If I had studied abroad, I would have learnt another language. 
Keby som bol študoval v zahraničí, naučil by som sa ďalší jazyk. 

If she hadn´t forgotten her passport, she would have travelled with us. 
Keby si nebola zabudla pas, cestovala by s nami.