11. Mini lekcia

13. júna 2024

11. Mini lesson: Had better…
11. Mini lekcia : Radšej by si mal…
 
 “Had better” is used to express advice or a strong recommendation. 
“Radšej by si mal” použijeme, keď chceme ráznejšie poradiť v naliehavej situácii. 
 
Examples/ Napríklad
We had better leave now if we want to catch the train.
Radšej by sme hneď mali odísť, ak chceme stihnúť vlak.

You had better watch out for that dog.
Radšej si dávaj pozor na toho psa. 
 
Try it Oskúšaj si

You _______ pay the invoice. 
Radšej by si mal zaplatiť faktúru. (had better)

You ________ check your mail.
Radšej si skontroluj poštu.
(had better)
 
Have a nice day!
Pekný deň!