Slovná zásoba – Choroby

30. júna 2020

Kašeľ či horúčka občas postretnú každého z nás.

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Choroby

 1. Cancer – rakovina.
  Cancer is often treated by chemotherapy.
  Rakovina sa často lieči chemoterapiou.
 2. Cough – kašeľ.
  That cough sounds awful.
  Ten kašeľ znie hrozne.
 3. Heart attack – infarkt.
  Was it a serious heart attack?
  Bol to ťažký infarkt?
 4. Sunstroke – úpal.
  She hoped she would not get sunstroke.
  Dúfala, že nedostane úpal.
 5. Measles – osýpky.
  Have you ever had measles?
  Mal si už niekedy osýpky?
 6. Diabetes – cukrovka.
  There is no miracle cure for diabetes.
  Neexistuje žiadny zázračný liek na cukrovku.
 7. Pneumonia – zápal pľúc.
  Their mother became seriously ill with pneumonia.
  Ich matka vážne ochorela na zápal pľúc.
 8. Flu – chrípka.
  If you have flu, you should stay at home.
  Ak máš chrípku, mal by si ostať doma.
 9. Bronchitis – zápal priedušiek.
  He was in bed with bronchitis.
  Ležal v posteli so zápalom priedušiek.
 10. Rabies – besnota.
  Do you think that dog had rabies?
  Myslíš, že ten pes mal besnotu?
 11. Insomnia – nespavosť.
  Stress can lead to insomnia.
  Stres môže viesť k nespavosti.
 12. Polio – detská obrna.
  The polio vaccine has saved millions of lives.
  Vakcína proti detskej obrne zachránila milióny životov.
 13. Earache – bolesť ucha.
  The patient is complaining of earache.
  Pacient si sťažuje na bolesť ucha.
 14. Sore throat – boľavé hrdlo.
  I had a sore throat and it hurt to swallow.
  Mal som boľavé hrdlo a bolelo ma pri prehĺtaní.
 15. Have a cold – mať nádchu.
  When you have a cold, you sneeze a lot.
  Keď máš nádchu, veľa kýchaš.
 16. Mumps – mumps.
  The child has the mumps.
  Dieťa má mumps.
 17. Toothache – bolesť zubov.
  How long have you been suffering from toothache.
  Ako dlho trpíš bolesťou zubov?
 18. Diarrhea – hnačka.
  This herbal tea can help with diarrhea.
  Tento bylinkový čaj môže pomôcť pri hnačke.
 19. Angina – angína.
  He has recently been diagnosed with angina.
  Nedávno mu bola diagnostikovaná angína.
 20. Sneeze – kýchať.
  When we sneeze, we always close our eyes.
  Keď kýchneme, zavrieme oči.
 21. Fever – horúčka.
  I have a little fever.
  Mám trochu horúčku.
 22. Backache – bolesť chrbta.
  He suffers from backache.
  Trpí bolesťami chrbta.
 23. Appendicitis – zápal slepého čreva.
  It might be the appendicitis.
  Možno je to zápal slepého čreva.
  24.Rash -vyrážky.
  I woke up with rash.
  Zobudil som sa s vyrážkami.
 24. Ill – chorý.
  He has never been ill.
  On nikdy nebol chorý.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬