Slovná zásoba – Izby

13. júla 2020

Za posledné obdobie sme mali možnosť mať Home Office.
Spoznajme svoj byt či dom.

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Izby

 1. Attic – podkrovie.
  He stored his old books in the attic.
  Skladoval svoje staré knihy v podkroví.
 2. Basemet – suterén.
  He is going to use the basement as a workshop.
  Plánuje používať suterén ako svoju dielňu.
 3. Bathroom – kúpeľňa.
  May I use your bathroom?
  Smiem použiť vašu kúpeľňu?
 4. Bedroom – spálňa.
  The bedroom is her favourite room.
  Spálňa je jej obľúbená izba.
 5. Ceilling – strop.
  Why are you looking at the ceiling?
  Prečo sa pozeráš na strop?
 6. Cellar – pivnica.
  Would you bring some vegetables from the cellar, please?
  Doniesol by si nejakú zeleninu z pivnice, prosím?
 7. Dining room – jedáleň.
  We got a new table for the dining room.
  Dostali sme nový stôl do jedálne.
 8. Dormitory – internát.
  Your dormitory is better than ours.
  Tvoj internát je lepší ako náš.
 9. Floor – podlaha.
  The students were sitting in a circle on the floor.
  Študenti sedeli v kruhu na podlahe.
 10. Garage – garáž.
  He slowly parked his car into the garage.
  Pomaly zaparkoval auto do garáže.
 11. Guest room – hosťovská izba.
  If you want to stay for the night, we will prepare the guest room.
  Ak chceš ostať na noc, pripravíme hosťovskú izbu.
 12. Gym – telocvičňa.
  The school has recently built a new gym.
  Škola nedávno postavila novú telocvičňu.
 13. Laundry room – práčovňa.
  When will you bring the laundry from the laundry room?
  Kedy prinesieš prádlo z práčovne?
 14. Library – knižnica.
  Peter has been sitting in the library the whole evening.
  Peter sedí v knižnici celý večer.
 15. Living room – obývacia izba.
  The visitors sat down in the living room.
  Hostia sa posadili do obývačky.
 16. Office – kancelária.
  Is he in the office now?
  Je teraz v kancelárii?
 17. Restroom – toalety (pre verejnosť) .
  Where is the restroom?
  Kde sú toalety?
 18. Study – pracovňa.
  My dad has a big study.
  Môj otec má velkú pracovňu.
 19. Water closet – WC (v dome, byte).
  The water closet is the smallest room in the house.
  WC je najmenšia miestnosť v dome.
 20. Wine cellar – vínna pivnica.
  Is it cold in the wine cellar?
  Je vo vínnej pivnici chladno?
 21. Hall – sála.
  The hall has a fine acoustics.
  Sála má dobrú akustiku.
 22. Cabin – chatka.
  They bought a small cabin at the lake.
  Kúpili si malú chatku pri jazere.
 23. Larder – špajza.
  It`s high time we cleaned the larder.
  Je najvyšší čas, aby sme upratali špajzu.
 24. Hallway – chodba.
  Did you hear the steps in the hallway?
  Počul si kroky na chodbe?
 25. Playroom – detská izba.
  What`s that noise from the playroom?
  Čo je to za hluk z detskej izby?

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬