Slovná zásoba – Fitko

16. novembra 2020

„Šampióni trénujú, lúzeri sa sťažujú.“ 
NEZNÁMY 
 

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Fitko

 1. Gym – fitko.
  I usually go to the gym after work.
  Zvyčajne po práci chodím do fitka.
 2. Treadmill – bežecký pás.
  The treadmill has a heart rate monitor.
  Bežecký pás má monitor srdcovej frekvencie.
 3. Burn fat – spáliť tuky.
  His body burns fat really fast.
  Jeho telo spaľuje tuky naozaj rýchlo.
 4. Fitness – fyzická zdatnosť.
  They’re doing exercises to improve their fitness.
  Robia cvičenia na zlepšenie fyzickej zdatnosti.
 5. Lift weights – zdvíhať činky.
  I lift weights twice a week at the gym.
  Dvakrát do týždňa zdvíham činky vo fitku.
 6. Squats – drepy.
  Can you do 100 squats?
  Vieš spraviť 100 drepov?
 7. Slim – štíhly.
  How do you manage to stay so slim?
  Ako sa ti darí zostať tak štíhly?
 8. Muscular – svalnatý.
  He was tall and muscular.
  Bol vysoký a svalnatý.
 9. Push-ups/press-ups – kliky.
  We will start the training with push-ups.
  Tréning začneme klikmi.
 10. Work out – cvičiť.
  He worked out every day last week.
  Cvičil každý deň minulý týždeň.
 11. Abs – brušné svaly.
  You should keep your abs tight during this exercise.
  Počas tohto cvičenia by si mal držať brušné svaly spevnené.
 12. Exercise bike – stacionárny bicykel.
  She has bought an exercise bike but she has never used it.
  Kúpila si stacionárny bicykel, ale nikdy ho nepoužila.
 13. Exercise mat –karimatka.
  You need to take an exercise mat for yoga.
  Potrebuješ si zobrať karimatku na jógu.
 14. Gym equipment – vybavenie telocvične.
  The gym equipment was quite modern.
  Vybavenie telocvičene bolo celkom moderné.
 15. Personal trainer – osobný tréner.
  Do you have a personal trainer? Máš osobného trénera?
 16. Get in shape – dostať sa do formy.
  I really need to get in shape again.
  Naozaj sa znova potrebujem dostať do formy.
 17. Cardio – aeróbny tréning.
  Adam Rodriguez did a cardio and weights training.
  Adam Rodriguez robil aeróbny tréning a tréning s činkami.
 18. Dumbbell – činka (jednoručka). Is that dumbbell too heavy?
  Je tá činka príliš ťažká?
 19. Sit-ups – brušáky.
  Jerry says he does two hundred sit-ups a day.
  Jerry povedal, že on robí 200 brušákov za deň.
 20. Warm – up – zahriať sa.
  If you don’t warm up before exercise, you risk injuring yourself.
  Ak sa nezahreješ pred cvičením, riskuješ že sa zraníš.
 21. Strength – sila.
  She didn’t even have the strength to stand up.
  Nemala ani silu postaviť sa.
 22. Class – hodina.
  I have a yoga class every Tuesday.
  Mám hodinu jógy každý utorok.
 23. Lose weight – schudnúť. I’m trying to lose weight.
  Snažím sa schudnúť.
 24. Build up muscles – budovať si svaly.
  I build up my muscles for a competition.
  Budujem si svaly na súťaž.
 25. Bodyforming – formovanie postavy.
  Bodyforming during the summer is important for me.
  Formovanie si postavy počas leta je pre mňa dôležité.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬