Slovná zásoba – Hudobná terminológia

6. júla 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Hudobná terminológia

Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Harmónia-harmony
  They worked in perfect harmony.
  Pracujú v dokonalej harmónii.
 2. Text – lyrics
  He wrote some great music, but the lyrics weren’t that good. Napísal skvelú hudbu, ale texty neboli také dobré.
 3. Nota–note
  That last note was false.
  Tá posledná nota bola falošná.
 4. Rytmus–rhythm
  I can’t dance to music without a good rhythm.
  Nemôžem tancovať na hudbu bez dobrého rytmu.
 5. Sólo-solo
  The guitar solo was so amazing.
  Gitarové sólo bolo také úžasné.
 6. Dueto–duet
  Let’s sing a duet.
  Poďme si zaspievať dueto.
 7. Vtónine-intune
  I just can’t sing in tune!
  Ja proste neviem spievať v tónine.
 8. Falošne-outoftune
  I’m afraid the last part was out of tune.
  Obávam sa, že posledná časť bola falošná.
 9. Slúchadlá-headphones
  I will never leave the house without headphones.
  Nikdy neodídem z domu bez slúchadiel.
 10. Mikrofón – microphone
  She spoke confidently into the microphone.
  Sebavedomo prehovorila do mikrofónu.
 11. Reproduktory – speakers
  Speakers are sold as add-ons for personal stereos.
  Reproduktory sa predávajú ako doplnky k osobným prehrávačom.
 12. Stereo – prehrávač
  Your stereo is better than mine.
  Tvoj prehrávač je lepší ako môj.
 13. Country hudba – country music My dad likes country music.
  Môj otec má rád country hudbu.
 14. Tanečná hudba – dance music
  I have heard the best dance music ever.
  Počul som najlepšiu tanečnú hudbu.
 15. Elektronická hudba – electronic music
  I can’t stand electronic music.
  Nemôžem vystáť elektronickú hubu.
 16. Folková hudba – folk music
  Are you a fan of folk music?
  Fandíš folkovej hudbe?
 17. Hip hop – hip hop
  This is a great hip hop event.
  Toto je veľká hiphopová udalosť.
 18. Jazz – jazz
  He played trumpet professionally in a jazz band.
  Profesioálne hral na trúbke v jazzovej kapele.
 19. Opera – opera
  I quite like some opera music.
  Celkom sa mi páči nejaká operná hudba.
 20. Pop – pop
  My favourite pop singer is Michael Jacskon.
  Môj obľúbený popový spevák je Michael Jacskon.
 21. Rap – rap
  I don’t care about rap.
  Nezaujíma ma rapová hudba.
 22. Techno – techno
  Now techno has taken over the city.
  Techno ovládlo mesto.
 23. Rock – rock
  I’ve been to plenty of live rock concerts.
  Bol som na mnohých rockových konertoch.
 24. Reggae – reggae
  The king of reggea is clearly Bob Marley.
  Kráľ reggea je jednoznačne Bob Marley.
 25. Latino-americká hudba – latino music
  Do you know any other latino dances?
  Poznáte nejaké ďalšie latinskoamerické tance?

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬