Slovná zásoba – Najčastejšie slovesá časť 2

22. februára 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Najčastejšie slovesá časť 2

Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Padať-fall
  If you fall, I will catch you.
  Ak spadneš, chytím ťa.
 2. Piť-drink
  Let’s drink some water, it’s hot outside.
  Poďme sa napiť vody, vonku je teplo.
 3. Písať-write
  Write it down on a piece of paper.
  Napíš to na kúsok papiera.
 4. Platiť-pay
  You have to pay if you want it.
  Musíš zaplatiť, ak to chceš.
 5. Počuť-hear
  Did you hear that sound?
  Počul si ten zvuk?
 6. Podnikať–beinthebusiness He is in the tourism business.
  On podniká v cestovnom ruchu.
 7. Pomáhať-help
  Hello, can I help you?
  Ahoj, môžem ti pomôcť?
 8. Ponúkať-offer
  This bank offered me better interest.
  Táto banka mi ponúkla lepší úrok.
 9. Poslať-send
  Please send me a postcard when you arrive.
  Prosím pošli mi pohľadnicu keď dorazíte.
 10. Požičať – lend
  Can you lend me your car this evening?
  Môžeš mi požičať tvoje auto dnes večer?
 11. Poznať – know
  Do you know the meaning of this word?
  Poznáš význam tohto slova?
 12. Pozvať – invite
  She invited me to the party.
  Pozvala ma na párty.
 13. Prepáčiť – forgive
  Can you forgive me one day please?
  Prepáčiš mi jedného dňa prosím?
 14. Prežiť – survive
  He was extremely fortunate to survive.
  Mal obrovské šťastie, že prežil.
 15. Priniesť – bring
  Please bring me a glass of water.
  Prosím prines mi pohár vody.
 16. Prísť – come
  I can’t come, my mum forbade me.
  Nemôžem prísť, moja mama mi zakázala.
 17. Radiť – advise
  I`m sure he can advise you.
  Som si istý, že on ti môže poradiť.
 18. Rásť – grow
  Plants grow well in fertile soil.
  Rastliny dobre rastú v úrodnej pôde.
 19. Sedieť – sit
  Sit here and don’t move!
  Seď tu a ani sa nepohni!
 20. Spať – sleep
  How did you sleep?
  Ako si sa vyspal?
 21. Stáť – stand
  I`ve been standing in the line for twenty minutes.
  Stojím v rade už dvadsať minút.
 22. Stratiť – lose
  I lost my wallet.
  Stratil som moju peňaženku.
 23. Ťahať – pull
  You push and I’ll pull.
  Ty budeš tlačiť a ja budem ťahať.
 24. Ukázať – show
  Come inside, I will show you my house.
  Poďte dnu, ukážem vám môj dom.
 25. Volať – call
  Can you call your father please?
  Môžeš prosím zavolať otca?

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬