Slovná zásoba – Nový rok

16. decembra 2019

Už len niekoľko dní máme do nového roku 2020. Poriadne to oslávme 🙂  Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Nový rok

 1. Nový rok – New Year

We’ll be there after the New Year.

Budeme tam po Novom roku.

 1. Polnoc – midnight

There will be fireworks at midnight.

O polnoci budú ohňostroje.

 1. Pozvánka – invitation

Do you think they got my invitation?

Myslíš si, že dostali moju pozvánku?

 1. Oslavovať – celebrate

I’ve always liked to celebrate with my family.

Vždy som rád oslavoval s mojou rodinou.

 1. Oslava – celebration

When will the celebration  take place?

Kedy sa bude konať tá oslava?

 1. Šampanské – champagne

She has had four glasses of champagne so far.

Zatiaľ mala štyri poháre šampanského.

 1. Hosť – guest

How many guests are you expecting in December?

Koľko hostí očakávate v decembri?

 1. Ohňostroj – fireworks

He was scared of fireworks as a child.

Ako dieťa sa bál ohňostrojov.

 1. Prskavky – sparklers

The kids love sparkles.

Deti milujú prskavky.

 1. Prípitok – toast

They missed the toast.

Zmeškali prípitok.

 1. Petarda – firecracker

My dog never got used to the sound of exploding firecrackers.

Môj pes si nikdy nezvykol na zvuk vybuchujúcich petárd.

 1. Na zdravie! – Cheers!
 2. Predsavzatie – resolution

Have you ever kept a New Year’s resolution?

Už si niekedy dodržal novoročné predsavzatie?

 1. sľub – promise

He made a promise he couldn’t keep.

Dal sľub, ktorý nemohol dodržať.

 1. Užiť si – enjoy

Enjoy the winter break!

Uži si zimné prázdniny!

 1. Poldeci – shot

 I want that shot right now!

Chcem to poldeci hneď teraz!

 1. Čapované pivo – draft beer

Did they have any draft beer?

Mali nejaké čapované pivo?

 1. Tancovať – dance

Would you like to dance with me?

Chceli by ste si so mnou zatancovať?

 1. Priať – wish

wish her all the best.

Prajem jej všetko najlepšie.

 1. Šťastie – happiness

Do you know what true happiness is?

Vieš, čo je to pravé šťastie?

 1. Balóny – balloons

There were balloons everywhere!

Všade boli balóny!

 1. Predvečer – eve

They cancelled their reservation on the eve of New Year’s celebrations.

Zrušili ich rezerváciu v predvečer novoročných osláv.

 1. Odpočítavanie – countdown

We have to get there before the countdown starts!

Musíme sa tam dostať, kým sa začne odpočítavanie!

 1. Nealkoholický nápoj – soft drink

I prefer soft drinks.

Uprednostňujem nealkoholické nápoje.

 1. Kokteil – cocktail

What’s your favorite cocktail?

Aký je tvoj obľúbený kokteil?

Slovná zásoba Nový rok – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬