Slovná zásoba – Zvieratá

19. novembra 2019

Na zemi nežijú len ľudia, máme tu aj dalšie živé tvory.  Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Zvieratá

 1. Zviera- animal

Both children really love animals.

Obe deti skutočne milujú zvieratá.

 1. Mravec- ant

Ants live in gigantic colonies.

Mravce žijú v obrovských kolóniach.

 1. Netopier- bat

The bats were resting in the cave.

Netopiere odpočívali v jaskyni.

 1. medveď- bear

I saw a big bear last year.

Minulý rok som videl veľkého medveďa.

 1. Včela – bee

The bee is going from flower to flower.

Včela chodí z kvetu na kvet.

 1. vták – bird

The bird hopped from one branch to another.

Vták skočil z jedného konára na druhý.

 1. Motýľ – butterfly

She likes to look at beautiful butterflies.

Rada sa pozerá na krásne motýle.

 1. Ťava- camel

Camels are often used for traveling in the desert.

Ťavy sú často používané na cestovanie po púšti.

 1. Žralok – shark

The shark is a masterpiece of evolution.

Žralok je majstrovské dielo evolúcie.

 1. Vrana – crow

The crow saw me and flew away.

Vrana ma uvidela a odletela. 

 1. Delfín – dolphin

The dolphin is an intelligent animal.

Delfín je inteligentné zviera.

 1. Orol – eagle

The eagle looks for prey from the sky.

Orol hľadá korisť z oblohy.

 1. Blcha-Flea

Abandoned dogs often have fleas.

Opustené psy často mávajú blchy.

 1. Žirafa – giraffe

There are no giraffes in Bratislava ZOO.

V bratislavskej ZOO nie sú žiadne žirafy.

 1. Gepard- cheetah

How fast can a cheetah run?

Ako rýchlo vie bežať gepard?

 1. Hmyz – insect

The ant is an insect.

Mravec je hmyz.

 1. Komár – mosquito

They couldn’t sleep because of a mosquito.

Nemohli spať kvôli komárovi.

 1. Sova- owl

Harry Potter had a beautiful white owl.

Harry Potter mal krásnu bielu sovu.

 1. Holub- pigeon

Some people hate pigeons.

Niektorí ľudia neznášajú holuby.

 1. Potkan – rat

Scientists often use rats in experiments.

Vedci v experimentoch často používajú potkany.

 1. Slimák – snail

The snail went back into its shell.

Slimák sa vrátil späť do jeho ulity.

 1. Veverička – squirrel

Don’t feed the squirrels in this park.

Nekŕmte veveričky v tomto parku.

 1. Korytnačka – turtle

The sea turtle is an endangered species.

Korytnačka morská je ohrozený druh.

 1. veľryba- whale

Seeing a whale is an amazing experience.

Vidieť veľrybu je úžasný zážitok.

 1. Vlk – wolf

Have you ever seen a wolf?

Už si niekedy videl vlka?

 

Slovná zásoba Zvieratá – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬