Donekonečna

FRÁZA TÝŽDŇA

Ak chceme povedať, že nezáleži na tom koľko krát to poviete alebo urobíte, nebude to mať efekt.

opis

Kým tvoja tvár nezmodrie

Doslovný preklad

Till you are blue in the face

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti