Robiť z komára somára

FRÁZA TÝŽDŇA

Používame, keď chceme povedať, že niekto neúmerne reaguje hnevom alebo obavami ohľadom drobnej situácie.

opis

Búrka v pohári

Doslovný preklad

A storm in a teacup

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti