Iný kraj, iný mrav

FRÁZA TÝŽDŇA

Každá krajina má iné tradície a zvyklosti

opis

Toľko krajín, toľko zvykov

Doslovný preklad

So many countries, so many customs

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Na poslednom mieste, ktoré som navštívil, sa považovalo za neslušné položiť pri večeri ruky na stôl, ale tu je neslušné mať ich pod stolom. Iný kraj, iný mrav.

EN

In the last place I visited, it was considered rude toput your hands on the table at dinner, but here, it’s rude to keep them under the table. so many countries, so manycustoms.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti