Ponocovať

FRÁZA TÝŽDŇA

Tráviť noc bdením

opis

Páliť polnočný olej

Doslovný preklad

Burn the midnight oil

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti