Pracovať od nevidím do nevidím

FRÁZA TÝŽDŇA

Pracovať od rána do večera

opis

Páliť sviečku na oboch koncoch

Doslovný preklad

Burn the candle at both ends

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti