Prevziať zodpovednosť za činy

FRÁZA TÝŽDŇA

Akceptovať následky svojho konania

opis

Čeliť hudbe

Doslovný preklad

Face the music

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti