Prísť na koreň veci

FRÁZA TÝŽDŇA

Nájsť hlavnú príčinu problému

opis

Dostať sa ku koreňu niečoho

Doslovný preklad

Get to the root of something

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Čo spôsobuje únik vody? Prišiel už niekto na koreň toho?

EN

What is causing this water leak? Has anyone gotten to the root of it yet?

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti