Slovná zásoba – Idol

25. februára 2019

Oskary sú rozdané a preto sme pre teba pripravili ďalšiu zo série slovných zásob. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Idol

 1. Vzor – role model I will be a role model for others.
 2. Idol – idol You are my
 3. Icona – icon Only Marilyn has proved  as enduring a fashion
 4. Hrdina – hero Sometimes you have to be your own
 5. Známa osoba – celebrity He was voted the worst dressed
 6. Svetoznámy – world famous His books are world famous.
 7. Hviezda- star She was pared with a famous movie
 8. Prominent – VIP They treated him like VIP
 9. Osobnosť – personality A child’s personality is fixed in the first five years of life.
 10. Osobné črty – personal traits He also analyses his personal traits as a writer.
 11. ľudská bytosť – human being Every human being has the right to freedom from oppression.
 12. Byť odlišný – to be different If you are lucky enough  to be different, don’t ever change.
 13. Byť rovnaky – to be similar We have similar sense of humor, I think.
 14. Vlastnosti – qualities Children have the qualities of the parents.
 15. Zlozvyk – vice Idleness is the parent of all
 16. Silné stránky – strengths Everybody has their own set of
 17. Slabé stránky – weaknesses We all have our little
 18. Obdivovať – to admire You have to admire the way he handled the situation.
 19. Obdivuhodný – admirable The book is admirable in respect of style.
 20. zbožňovať – to idolize She idolized her father.
 21. Morálne zásady – moral standards My grandparents are always complaining about falling moral standards.
 22. Známy – famous Many famous people have stayed in the hotel.
 23. Kompliment pre muža – handsome David Beckham is so
 24. Generácia – generation The older generation prefer a darker and more traditional kind of clothing.
 25. Nasledovať – to follow She hired a private detective to follow her husband.

Slovna zasoba Idol – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬