Úroveň angličtiny A1, A2, B1, B2, C1, C2. Čo to je?

13. marca 2018

Určite si už počul o spojení medzinárodná úroveň angličtiny. Je ich viac, označujú sa písmenami A, B, C a číslom 1-2. Čo to však znamená? Poďme sa teda na to spolu pozrieť.

Čo to je: úroveň angličtiny A, B alebo C?

Tvoja znalosť angličtiny môže byť označená ako na úrovni A, B alebo C. Je to jednoducho označenie z tabuľky. Táto tabuľka presne popisuje, čo by mal človek vedieť na danej úrovni. „A“ označuje začiatočníka, „B“ označuje študenta s pokročilými znalosťami a „C“ označuje experta v jazyku. Číslo 1 a 2 potom označuje stupeň znalosti. Napríklad A1 je úplný začiatočník a A2 je trošku lepší začiatočník. Jedna je menej ako dva :-).

Kto vymyslel takéto delenie?

Takéto delenie vzniklo ako dokument Európskej únie. Jeho úlohou bolo zjednotiť určovanie jazykových schopností. Aj vďaka tomuto dokumentu si ľudia vedia lepšie „porovnať jazykové sily“ a je to veľká pomôcka pre zamestnávateľov a školy.  Kto by mal záujem, dokument sa volá „Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti.

Ako mi pomôže znalosť mojej úrovne angličtiny?

Znalosť svojej medzinárodnej úrovne angličtiny je výborná z viacerých dôvodov.

 1. ako prvé sa tieto úrovne často využívajú pri popise kníh, čítaniek, učebníc, učebných CD a podobných vzdelávacích materiálov. Vieš si tak zakúpiť vhodný materiál, ktorý nebude príliš jednoduchý a ani príliš ťažký.
 2. určite by som medzinárodné hodnotenie jazykových zdatností využila v tvojom životopise. Je to už skoro povinnosť popísať svoju zdatnosť pomocou tejto škály. Všetci ju poznajú a následne si zamestnávateľ vie predstaviť, či by si bol vhodný kandidát na hľadanú pozíciu. Rovnako sa aj ty budeš vedieť orientovať v ponukách práce, keď napíšu, že sa vyžaduje B úroveň angličtiny.
 3. ak si študent, alebo premýšlaš nad štúdiom v zahraničí, je veľmi pravedpodobné, že budú vyžadovať určitú znalosť jazyka. Skoro všetky zahraničné vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie využívajú túto škálu.


Tvoja úroveň angličtiny podrobne:


Úroveň angličtiny A

Prvá, A, úroveň je definová ako úroveň pre základných užívateľov angličtiny. A1 sú skutoční začiatočníci a A2 sú jednoduchí užívatelia angličtiny.


A1

Človek je schopný porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy a veľmi jednoduché frázy. Vie predstaviť seba a iných a vie sa opýtať a odpovedať na jednoduchú otázku ohľadom osobných údajov, kde žije, akých ľudí pozná a veci, ktoré má. Vie jednoduchým spôsobom reagovať, pokiaľ tá druhá osoba hovorí pomaly, jasne a je pripravená pomôcť.


A2

Rozumie vetám a často používaným výrazom, ktoré sa týkajú jeho bezprostredného okolia. Napríklad jednoduché osobné a rodinné informácie, nakupovanie, navigovanie, zamestnanie. Vie komunikovať o úlohách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií ohľadom známych vecí. Vie taktiež v jednoduchých slovách vyjadriť svoje názory.


Úroveň angličtiny B

Druhú B úroveň majú ľudia, ktorí už vedia angličtinu využívať nezávisle. B1 sú pokročilí študenti a B2 sú vyšší pokročilí študenti.


  B1

  Vie porozumieť hlavným bodom informácií ohľadom známych tém z práce, školy, volného času
  a iných. Vie reagovať na pravdepodobné situácie, ktoré môžu nastať pri cestovaní. Vie vytvoriť text na témy, ktoré sú mu blízke alebo ho zaujímajú. Vie popísať zážitky a udalosti, sny, želania
  a ambície. Vie poskytnúť krátke vysvetlenia jeho názorov a plánov.


  B2

  Rozumie hlavným bodom zložitých textov ohľadom skutočných alebo abstraktných tém. Zahŕňa to technické diskusie v jeho oblasti špecializácie. Vie pracovať so značným stupňom rýchlosti
  a spontánnosti jazyka. Je teda schopný rozprávať s rodeným hovoriacim bez väčších problémov. Vie vytvárať jasné a detailné texty na širokú škálu tém a vysvetliť pohľady na určité témy, vie hovoriť
  o výhodách a nevýhodách rôznych riešení.

  Úroveň angličtiny C

  Tretiu C úroveň majú tí z nás, ktorí sú veľmi pokročilí a veľmi schopní využívatelia jazyka.


  C1

  Vie porozumieť širokej škále náročných a dlhých textov. Vie sa s ľahkosťou a plynulo vyjadrovať, a to spontánne a bez viditeľného hľadania výrazov v mysli. Flexibilne a efektívne používa jazyk
  k sociálnym, akademickým a profesným účelom. Vie vytvoriť jasný, dobre štrukturovaný a detailný text ohľadom širokých tém. Kontrolovane používa svoje jazykové možnosti.

  C2

  Vie v podstate porozumieť čokoľvek počuté alebo čítané. Vie zhrnúť informácie z odlišných hovorených a písomných zdrojov, prerobiť argumenty alebo správy v zrozumiteľnej prezentácii.
  S ľahkosťou a spontánne sa vyjadruje. Hovorí plynule a vie jasne rozoznať aj jemné odtiene významov aj v zložitých situáciách.

  Ako je to v Best English?

  Tvoja úroveň angličtiny v Best English sa dá veľmi jednoducho určiť. Naše „B“ úrovne sú skratkou
  z „beginner“, čo znamená začiatočník. V medzinárodnom prirovnaní sú to „A“ úrovne. Naše „Int“ úrovne skracujú slovo „intermediate“, čo znamená stredne pokročilý. Sú to teda stupne, ktoré by sme na medzinárodnej škále pridarili „B“. Naše „Adv“ kurzy sú „advanced“, teda pokročilý. V medzinárodenj škále je to C úroveň angličtiny.

  V tabuľke nižšie je vidieť porovnanie. Celkovo, dve úrovne v Best English sú jedna medzinárodná úroveň.

  Advanced 2 (Adv2)C1
  Advanced 1 (Adv1)
  Intermediate 4 (Int4)B2
  Intermediate 3 (Int3)
  Intermediate 2 (Int2)B1
  Intermediate 1 (Int1)
  Beginner 4 (B4)A2
  Beginner 3 (B3)
  Beginner 2 (B2)A1
  Beginner 1 (B1)  Malé negatívum…

  Posledné malé slovo by som rada venovala faktu, že sa mi, bohužiaľ, často stávajú dve veci.

  Ako prvé, zamestnávatelia často vyžadujú príliš vysokú C úroveň, pričom si asi ani neuvedomujú, čo vlastne vyžadujú. Chápem, že zamestnávateľ vždy hľadá tých najlepších pracovníkov, no bohužiaľ to môže odradiť tých, ktorí úrovne poznajú a na C úroveň sa necítia.

  Na druhej strane to vedie k tomu, že si ľudia do životopisu napíšu vyššiu úroveň angličtiny ako
  v skutočnosti majú, aby neboli vyradení hneď v prvom kole získania práce. Ľudia si teda svoju úroveň často priklesľujú.

  Avšak, pravda je vždy niekde medzi a schopnosť komunikovať sa dá veľmi jednoducho overiť. Aj ty si dôveruj! Zisti si, aká je tvoja úroveň angličtiny a zamakaj na jej zlepšení. Držím ti palce!

  Aká je moja úroveň angličtiny?

  Ak ešte nevieš svoju úroveň angličtiny, príď sa k nám bezplatne otestovať. Po absolvovaní ukážkovej hodiny je možné sa prihlásiť na test (písomný a ústny), ktorý ti napovie, aká je tá tvoja správna úroveň.