Slovná zásoba: Informovanie o výsledkoch

19. marca 2018

Človek strávi v práci väčšinu svojho života. Nová slovná zásoba z pracovného prostredia ti určite padne vhod 🙂
Nech sa páči:  Informovanie o výsledkoch

Slovná zásoba: Informovanie o výsledkoch

 

report správa, podať správu update aktuálna správa, informácia
result výsledok update on informovať o
boss šéf in progress práve prebieha(v procese)
project projekt sales predaj
presentation prezentácia figure číslo, údaj
department oddelenie weekly sales figures týždenné predajné údaje
IT (information technology) informačné technológie urgent urgentné
task úloha issue záležitosť, vec
finish ukončiť, dorobiť handle zvládnuť, poradiť si
complete dokončiť assignment pridelená úloha
goal cieľ chance šanca, možnosť
achieve dosiahnuť review preskúmať, posúdiť
achieve a goal dosiahnuť cieľ pretty good celkom dobré
feedback spätná väzba wonder premýšlať, uvažovať
on time včas overwhelm prevalcovať
excuses výhovorky aim at zamerať sa na
increase zvýšiť advertising campaign reklamná kampaň
decrease znížiť analysis analýza

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂