Tak to je iné! (to mení situáciu)

FRÁZA TÝŽDŇA

Niečo mení náš pohľad na situáciu

opis

To je kôň inej farby

Doslovný preklad

That’s a horse of another color

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Myslel som si, že to bol jej priateľ, ale ukázalo sa, že to bol jej brat – tak to je iné.

EN

I thought that was her boyfriend but it turned out to be her brother—that’s a horse of a different color.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti