Pre jeden kvet, slnko nesvieti

FRÁZA TÝŽDŇA

Aj keď niečo nevyšlo, ešte príde veľa nových možností

opis

V mori je omnoho viac rýb

Doslovný preklad

There are plenty more fish in the sea

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Som dosť sklamaný, že som prácu nezískal, ale snažím sa si pripomenúť, že pre jeden kvet, slnko nesvieti.

EN

I’m pretty disappointed that I didn’t get the job, but I’m trying to remind myself that there are other good fish in the sea.
Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
marec 2021
No event found!