Slabý ako mucha

FRÁZA TÝŽDŇA

Veľmi slabý a unavený

opis

Rovnako slabý ako mačiatko

Doslovný preklad

As weak as a kitten

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Tom bol vždy slabý ako mucha.

EN

Tom’s always been as weak as a kitten.
Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
marec 2021
No event found!