Čo bolo skôr, sliepka, alebo vajce?

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď v nejakej situácii nevieme rozlíšiť príčinu a dôsledok

opis

Ktoré prišlo skôr, kurča alebo vajce?

Doslovný preklad

Which came first, the chicken or the egg?

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

To bola ťažká otázka. Nemohli sme sa rozhodnúť, čo bolo skôr, sliepka, alebo vajce.

EN

This was a tough question. We couldn’t decide which came first, the chicken or the egg.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti