Čo bolo skôr, sliepka, alebo vajce?

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď v nejakej situácii nevieme rozlíšiť príčinu a dôsledok

opis

Ktoré prišlo skôr, kurča alebo vajce?

Doslovný preklad

Which came first, the chicken or the egg?

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

To bola ťažká otázka. Nemohli sme sa rozhodnúť, čo bolo skôr, sliepka, alebo vajce.

EN

This was a tough question. We couldn’t decide which came first, the chicken or the egg.
Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
marec 2021
No event found!