Chovať hada na prsiach

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď niekoho považujeme za priateľa ale on je v skutočnosti nepriateľ

opis

Opatrovať hada vo svojom lone

Doslovný preklad

Cherish a serpent in your bosom

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Celé tie roky si chovám hada na prsiach: môj drahý manžel ma vyhodil a utiekol s mladšou ženou.

EN

I have cherish a serpent in your bosom all these years: my darling husband has cast me out and run off with a younger woman.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti