Dodržať sľub

FRÁZA TÝŽDŇA

Dodržať sľub, ktorý si dal

opis

Udržať sľub

Doslovný preklad

Keep promise

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Pretože on dodržal svoj sľub, ja dodržím svoj.

EN

Because he kept his promise, I am going to keep mine.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti