Kto skôr príde, ten skôr melie

FRÁZA TÝŽDŇA

Kto príde prvý, má najväčšiu šancu na úspech

opis

Skorý vták chytí červa

Doslovný preklad

Early bird catches the worm

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti