Minúť sa účinkom

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď niekto nedosiahne to, čo zamýšľal

opis

Minúť značku

Doslovný preklad

Miss the mark

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Jej prejav sa minul účinku a nezískal podporu verejnosti, v ktorú dúfala.

EN

Her speech missed the mark and failed to generate the public supportshe had been hoping for.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti