Niečo domrviť

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď urobíte niečo zle a neporiadne

opis

Urobiť z niečoho prasacie ucho

Doslovný preklad

Make a pig’s ear of sth

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

On riadne domrvil tú knižnicu, ktorú mal spraviť.

EN

He’s made a real pig’s ear of that bookcase he was supposed to be making.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti