Stratégia

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď si niekto vytvorí plán ako chce niečo dosiahnuť

opis

Plán hry

Doslovný preklad

Game plan

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Musíte prísť so stratégiou a držať sa jej.

EN

You need to come up with a game plan, and stick to it.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti