Svet ti leží pri nohách

FRÁZA TÝŽDŇA

Ak niekto má možnosti robiť čokoľvek a ísť kamkoľvek

opis

Svet je tvoja ustrica

Doslovný preklad

The world is your oyster

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Si mladý, máš veľa možnosti. Svet ti leží pri nohách.

EN

You’re young, you’ve got a lot of opportunity. The world is your oyster.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti