Tráviť s niekým veľa času

FRÁZA TÝŽDŇA

Byť s niekým veľmi často

opis

Behať dookola s niekým

Doslovný preklad

Run around with someone

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti