Vyraziť na cestu

FRÁZA TÝŽDŇA

Odísť alebo začať cestovať

opis

Udrieť cestu

Doslovný preklad

Hit the road

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

EN

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti