Živiť rodinu

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď ťažko pracuje, aby domov doniesol peniaze

opis

Priniesť domov slaninu

Doslovný preklad

Bring home the bacon

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Musím ísť do práce, lebo mi živím rodinu.

EN

I have to go to work because it brings home the bacon

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti