Zvaliť sa ako vrece zemiakov

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď niekto ťažko padne

opis

Ísť dole ako náklad tehál

Doslovný preklad

Go down like a cartload of bricks

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Keď sme stavali policu na knihy, museli nám chýbať nejaké skrutky, pretože spadla ako vrece zemiakov!

EN

We must have been missing some screws when we built the bookshelf because it just came down like a cartload of bricks!

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti