Kto šetrí má za tri

FRÁZA TÝŽDŇA

Kto rozumne zaobchádza s peniazmi, tomu sa to neskôr vyplatí

opis

Peniaz ušetrený je peniaz zarobený

Doslovný preklad

A penny saved is a penny earned

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Každému by som odporučil, aby si odložil časť svojho zárobku – kto šetrí má za tri.

EN

I’d advise anyone to put aside a proportion of their earnings – a penny saved is a penny earned.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti