Mať v niečom pravdu

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď v rozhovore povieme niečo pravdivé a druhý to ocení

opis

Mať bod

Doslovný preklad

Have a point

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

A: „Sneží – mali by sme naozaj ísť na zmrzlinu?“ B: „Hmm, máš pravdu.“

EN

A: „It’s snowing—should we really go out for ice cream?“ B: „Hmm, you have a point there.“

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti