Najväčšie zviera (šéf)

FRÁZA TÝŽDŇA

Ako povieme niekomu s najvyššou autoritou, právomocou alebo vplyvom v skupine alebo organizácii.

opis

Najlepší pes

Doslovný preklad

Top dog

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Reportér sa pokúsil zastihnúť jedno z najväčších zvierat, ale nemohol sa dostať cez sekretárku.

EN

The reporter tried to get hold of one of the top dogs but, couldn’t get past the secretary.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti