Predávať ako teplé rožky/ Ísť na dračku

FRÁZA TÝŽDŇA

Keď je nejaký produkt veľmi žiadaný a ľudia majú oň veľký záujem

opis

Predávať sa ako horúce koláče

Doslovný preklad

Sell like hot cakes

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Nová hra sa zjavne predáva ako teplé rožky.

EN

The new game is apparently selling like hot cakes.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti